Raszteres térképeken történő földrajzi pozíciók megjelenítése GPS koordináták alapján

Kapcsolódó könyvfejezetek: 
Rövid szöveges bemutatás: 
A gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a GPS alapú rendszerek gyakorlati alkalmazásának lehetőségeivel és tapasztalatot szerezzenek ezen a téren a vevőkészülékek által közvetített adatok feldolgozásával, grafikus megjelenítésével. Az ehhez szükséges elméleti alapok a korábbi alkalmakon már ismertetésre kerültek. Ezekre alapozva a gyakorlat során részletesebben bemutatásra kerül a GPS vevőkészülékek működési elve, és az ezekkel kapcsolatos számítógépes alkalmazások fejlesztése, kifejezetten adatfeldolgozási szempontok alapján. A gyakorlat során önállóan kell megoldani két programozási feladatot egy keretprogram kiegészítésével. A feladatok megoldásával egy olyan alkalmazást hoz létre a hallgató, amely egy vevőkészülék által naplózott útvonalat animációs technikával jelenít meg egy geo-referálatlan raszteres térképen.