Fogalmak

Gram-Schmidt ortogonalizáló eljárás Graph Traverser Graphplan GSAT
GUS gyakorlati tudatlanság gyenge MI gyenge módszer
gyenge tanulás gyengén dominál stratégia gyengítő változó Hacker
hallgató halmaz-szint hamis negatív példa hamis pozitív példa
Hamming-távolság Hansard korpusz hardver neurális háló hármashangzó modell
háromréteges architektúra háromszög egyenlőtlenség Harpy hash kódolás
hash-tábla használható axióma hasznosság hasznosság elv
hasznosságcsomópont hasznosságelmélet hasznosságfüggetlenség hasznosságfüggvény
hasznosságorientált ágens határhalmaz, verziótér tanulás határozott klóz határvonal állapottérben
hatásaxióma hatásdiagram hatásháló hatástalanság nyesése
hatékony elemzés hátrafelé láncolás háttér, koherenciareláció háttértudás
ha–akkor szabály HEARSAY-II hearts kártyajáték Heath Robinson
Hebb tanulás Hebb-szabály hedonisztikus kalkulus hegygerinc
hegymászó keresés Helpmate robot helyes következtetés helyesírás-javító
helyettesítés helyettesitések kompozíciója helyettesíthetőség, szerencsejáték helyezett automata
helymeghatározás Hempel igazoló elmélete heptikus visszacsatolás Herbrand-bázis
Herbrand-tétel Herbrand-univerzum Hesse mátrix heteroasszociatív feladat
heteroasszociatív háló Heuristic Programming Project Heuristic Search Planner (HSP) heurisztika
heurisztika konzisztenciája heurisztika monotonitása heurisztikus függvény heurisztikus keresés
heurisztikus útalgoritmus HEX játék hexapod hiányos adatok kezelése
XLS