Fogalmak

esemény eseménykalkulus esetalapú következtetés esetalapú terv
eshetőségi probléma eshetőségi terv észlelés, kommunikációs lépés euklidészi távolság
Euler-gráf Eurisko evolúciós stratégia expanziófókusz
fa dekompozíció fa nyesése fa szélessége faktorálás
FASTUS fehérjetervezés fekete doboz feladat dekompozíció
feladatháló feladatkörnyezet felbonthatóság, szerencsejáték felejtő tanulás
felfedezés felfedezési függvény felfedezési probléma felfedező rendszerek
felidézés, IR félig eldönthető felső ontológia feltételek törlése
feltételes függetlenség feltételes Gauss eloszlás feltételes következmény feltételes lépés
feltételes terv feltételes valószínűség feltételes valószínűség-eloszlás feltételes valószínűségi tábla (FVT)
feltételezés feltételezésalapú igazságkarbantartó rendszer (ATMS) feltételfeloldás feltétel–cselekvés szabály
felügyelt mozgás felügyelt tanulás felület dőlése felület lejtése
felület mintázat fennsík fenomenológia fentről lefelé elemzés
fényességalapú objektumfelismerés FF (FastForward) finom mozgások tervezése (FMT) FIR neuron
FIR-CMAC FIR-MLP FIR-MLP tanítása FIR-RBF
fitness függvény, genetikus algoritmus fitness tájfelszín fix pont fixálás
Fizikai szimbólumrendszer hipotézisről fogalomgenerátor (Llull, R.), Ars Magna foglalási hálózat fogolydilemma
fogyóeszköz erőforrás Foil főkomponens analízis fokszám-heurisztika
fókusztér folyó esemény folyó esemény kalkulus folytonos beszéd
folytonos értékkészletű kimeneti attribútum folytonos esemény folytonos környezet folytonos tartományú kényszerkielégítési probléma
XLS