Fogalmak

cselekvési séma cselekvéskizáró axióma cselekvésleíró nyelv (ADL) csempézés algoritmus
csomagoló program csomópont leszármazottja csomópont szivárgás csomópont-konzisztencia
csoportosító (egyesítési fa) eljárás csúsztatós kirakójáték CYC projekt Cypress
D-elválasztás da Vinci Surgical System (sebészrobot) DALTON dámajáték
DarkThought DARPA fonetikus ábécé DART Dartmouth College
Datalog Datalog tudásbázis Davis–Putnam-algoritmus (DPLL) dedukcióelmélet
deduktív adatbázis deduktív szintézis Deep Blue Deep Thought
definició jelölt definit klóz nyelvtan (DCG) deformációs illeszkedés deklaratív elfogultság
deklarativ ismeretek leforditása deklarativ módszer deklaratív szólásaktus delta (Widrow–Hoff ) szabály
delta szabály demoduláció Dempster–Shafer-elmélet Dendral
determinisztikus csomópont determinisztikus ekvivalens játék determinisztikus környezet Deviser
Dewey Decimális rendszer diagnosztikus szabály diagramelemző diakrón mondat
Differenciál Gép, Ch. Babbage differenciál hajtás differenciálegyenlet differenciális globális helymeghatározó rendszer (GPS)
diffúz visszaverődés Digital Equipment Corporation (DEC) Dijkstra-féle legrövidebb út algoritmus dimenzió átka
dimenziócsökkentés dinamikai állapot dinamikus Bayes-háló (DBH) dinamikus döntési háló (DDH)
dinamikus hibavisszaterjesztéses algoritmus dinamikus környezet dinamikus logika dinamikus modell
dinamikus neurális hálózat dinamikus programozás dinamikus súlyozási technika A* dinamikus visszalépés
dinamikusan stabil diofantoszi egyenlet DiplomacyTM direktíva
diszjunkció diszjunkt kategória diszjunkt mintaadatbázis diszjunktív következmény
diszkrét esemény diszkrét környezet diszkrét véletlen változó diszkretizálás
XLS