Fogalmak

valószínűségi nyelvi modell valószínűségi súlyozás valószínűségi úthálózat váltó Kalman-szúrő
változó dolog változók átnevezése várakozási sor várható érték
várható hasznosság várható pénzügyi érték várhatóérték-maximalizálás (EM) algoritmus várhatóminimax
VC-dimenzió védett tartomány végbeavatkozó véges állapotú automata (FSA)
véges eljárásmód véges horizont végrehajtás végrehajtás monitorozás és újratervezés
végrehajtó réteg végtelen felfedezés határán mohó (VFHM) végtelen horizont vektorkvantálás (VK)
vektortér hisztogram vektortér modell véletlen bolyongás véletlen csomópont
véletlen újraindítású hegymászó keresés véletlen változó véletlen vándorlás versengő környezet
versengő tanulás verziótér összeomlása verziótér tanulás vevő működési karakterisztika
vezérlő virtuális szupport vektor gép visszacsatolt modell visszacsatolt neurális hálózat
visszafelé terjesztés visszajegyzés visszalépéses keresés visszaugrás
visszavezetés ítéletlogikai állításokra Viterbi algoritmus VLSI elhelyezési probléma vonalcímkézési probléma
vonalkeresés vonzat vonzat kényszer Voronoi-gráf
WalkSAT Warplan Warplan-C Warren Absztrakt Gép (WAM)
whist kártyajáték Witness-algoritmus Witten–Bell simítás Wordnet
wumpus világ Xcon (R1) XML XTAG projekt
zaj zajos-MAX eloszlás zajos-VAGY zárás
zárhang záró (vagy terminális) szimbólum zárt ajánlatú második áras (Vickrey-féle) árverés zárt lista
zárt világ feltételezés (CWA) zérusösszegű játék zérusösszegű teljes információjú játék zongoraszállítók probléma
zsákolás Z–3 ε érzéketlenségi sáv ε érzéketlenségi sávú abszolútérték hibafüggvény
XLS