Fogalmak

TREC konferencia Tree-Adjoining Grammar (TAG) treebank nyelvtan triéder
trigram nyelvi modell tudás alapú megközelítés tudás alapú neurális hálózat tudás alapú SVM
tudás bázis tudás darabolás tudás forrás tudás ítéletállítás
tudás kompilálása tudás megszerzése tudás reprezentáció tudás reprezentációs nyelv
tudás szint tudás tervezés tudásalapú induktív tanulás (TIT) tudásállitás
tudatosság tükröző visszaverődés tulajdonság kinyerés túlgenerál
túlilleszkedés túltanulás túlzott hipotézis turbó dekódolás algoritmus
turbózás turbózott neurális háló Turing-automata Turing-teszt
Tweak Tyihonov regularizáció UCPOP udvarias feltételezés
újrahasznosítható erőforrás unáris kényszer unigram nyelvi modell Unimate, robot
univerzális eljárásmód univerzális kvantor univerzális kvantor elhagyása következtetési szabály univerzális nyelvtan
univerzális példányosítás következtetési szabály UnPOP Uosat-II üres terv
utalásfeloldás utazó ügynök probléma (TSP) ütemezési feladat ütemterv
Utility Reasoning Package (URP) útkeresési probléma útköltség ütközés
útvonal -konzisztencia UWL vágási teszt vágóhalmaz-kondicionálás
VAGY-párhuzamosság vak keresés válaszhalmaz programozás válaszidő, IR
választási pont váll valós idejű keresés valós idejú MI
valós világbeli probléma valószínűleg közelítőleg helyes hipotézis valószínűleg közelítőleg helyes tanulás valószinűség-elmélet
valószínűség-eloszlás valószínűség-súrúségfüggvény valószínűség-számítás valószínűségi környezetfüggetlen (PCFG) nyelvtan
valószínűségi környezetfüggetlen nyelvtan valószínűségi következtetés Valószínűségi logikák valószínűségi modell
XLS