Fogalmak

tartóshiba-modell Taum-Meteo tautológia távlatpont
taxonomikus hierarchia TD-Gammon TDNN technológiai szingularitás
telítéses lineáris aktivációs függvény teljes él teljes információ értéke (TIÉ) teljes következtetés
teljes logika teljes redukció teljes Turing-teszt teljes valószínűség-eloszlás
teljesen megfigyelhető környezet teljesen rendezett terv teljesítménymérés teljesítménymérték
teljesség teljességi tétel temporális hibavisszaterjesztés temporális logika
temporális szubsztancia tény, tényállás (evidencia) térbeli következtetés térbeli szubsztancia
térképszínezési probléma term természet elleni játék természetes dedukció
természetes fajta természetes nyelv természetes nyelvfeldolgozás terminális
terv felismerése terv könyvtár terv monitorozás terv sorbarendezése
tervkészités tervkészítési gráf tervkészítési terület definíciós nyelv (PDDL) tervsérülés
test-elme probléma teszthalmaz tétel tételbizonyító rendszer
Tetrad texel textúra textúragradiens
Theo tiltólistás szó tiszta induktív következtetés tiszta stratégia
TKBÉ (Teljesítmény, Környezet, Beavatkozók, Érzékelők) TMS rendszer többágenses környezet többattribútumú hasznosságelmélet
többértelműség többértelműség feloldása többrétegű neurális háló többrétegű perceptron
többségfüggvény többszörös öröklődés többszörösen összekötött háló többtestű tervkészítés
többváltozós Gauss eloszlás tökéletes racionalitás tokenizálás tömörített erdő
TopGen eljárás totális függvény transzformált tarománybeli LMS algoritmus transzhumanizmus
transzlációs csukló transzpozíció tranzitív preferencia tranzitivitás
XLS