Fogalmak

standard szerencsejáték Stanford Cart Stanford Research Institute (SRI) Stanhope Demonstrator
statikus környezet statikus változó statikusan stabil robot statisztikus tanuláselmélet
Statlog projekt stílusmérés stratégia stratégia érték
stratégia keresés stratégiagradiens stratégiaiterációs algoritmus stratégiakiértékelési feladat
stratégiamentes működésmód stratégiaprofil Strips Strips feltételezés
strukturális EM algoritmus strukturális kockázat minimalizálás elv (SRM) strukturális többértelmúség struktúraválasztás
Student súly súlykiegyenlítő regularizáció (CMAC) súlyozott lineáris függvény
súlyozott LS-SVM súlyozott margójú SVM súlyozott páros illesztés súlyozott tanító halmaz
sűrítés sűrűségbecslés Sussman anomália SVM regresszió
Systran szabad akarat szabadságfok (DOF) szabályalapú következtetés
szabályozáselmélet szabályozó szakértő rendszer szakértőegyüttes
számítható racionalitás Számítógépes Bridzsbajnokság számítógépes nyelvészet Számítógépes Sakkvilágbajnokság
számosság szándék, kommunikációs lépés szándékolt interpretáció származtatási analógia
szegmentálás szekvenciális döntés szekvenciális fontossági mintavételezésű újramintavételezés (SUFM) szekvenciális réteg
szélességi keresés szeletelés (chunking) algoritmus szélsőérték-kereső eljárás szemantika
szemantikai többértelműség szemantikus értelmezés szemantikus háló szemet-szemért (Tit-for-Tat) stratégia
szemidinamikus környezet szemléltetés, koherenciareláció Szentpétervári paradoxon szenzor
szenzor nélküli probléma szerencsejáték szerencsés rábukkanás szigmoid aktivációs függvény
szignifikanciateszt szigorúan stabil szabályozó szillogizmus sziluett algoritmus
szimbolikus adatok szimbolikus valószínűségi következtetés (SzVK) szimbólumfelosztás szimplex algoritmus
XLS