Fogalmak

radiálisan szimmetrikus aktivációs függvény Radio Rex ramifikációs probléma Rao-Blackwellized részecskeszúrő
RAP RAPS (reaktív akcióterv rendszer) Rauch–Tung–Striebel-simítás RDF
reaktív irányítás reaktív réteg reaktív tervkészítő realizálható tanulási probléma
reciprokrang, IR Reduced Support Vector Machine RSVM redukálás redukált rangú kernel ridge regresszió (RRKRR)
redundáns lépés referencia-szabályozó referenciaelmélet referenciális átláthatóság
referenciális index referenciapálya referenciapont reflektanciatérkép
reflektív architektúra reflexszerű ágens REGENT eljárás regresszálás
regresszió regressziós fa regressziós terv regresszorvektor
reguláris kifejezés reguláris nyelvtan regularizáció reifikálás
Reinforce rejtett (latens) változó rejtett Dirichlet-allokáció rejtett egység
rejtett Markov-modell (HMM) rejtett neuron rejtett réteg rejtett szemantikai indexelés
rejtett változó rejtett változókkal felépített Bayes-háló tanulása rekurrens háló rekurzív becslés
rekurzív függés rekurzív legjobbat-először keresés (RLEK) rekurzív tanítás rekurzívan felsorolható nyelvtan
reláció reláció minimál modellje relációs valószínűségi modell (RVM) relaxált probléma
relevancia relevancia-visszacsatolás relevanciaalapú döntési fa tanuló algoritmus (RADFT) relevanciaalapú tanulás (RAT)
Remote Agent, Deep Space One rendezési kényszer rendezett mérték rendszermodellezés
RePOP reprezentációs keretprobléma reprezentációs tétel részben rendezett terv
részcél függetlenség részecskeszúrő részesemény részfeladat megosztás
részleges információjú játék részleges kiértékelő módszer részlegesen megfigyelhető környezet részlegesen megfigyelhető Markov döntési folyamat (RMMDF)
részprobléma rete algoritmus réteg retorikai struktúra elmélet (RST)
XLS