Fogalmak

perceptron perceptron kapacitása perceptron konvergencia tétele perceptron neurális háló
perceptron reprezentációs ereje perceptron tanulási szabály perem peremeloszlás
perspektivikus vetítés PID szabályozó pillanatnyilag-legjobb hipotézis Plan-ERS1
Planex Planner póker polinomiális regresszió
pontérték pontonkénti tanítás pontos és különböző elv pontosság, IR
pontozott szabály ponttól-pontig mozgás populáció, genetikus algoritmus porszívóvilág
potenciáltér pozícióbecslés pragmatikus értelmezés predikátum általánosítási hierarchia
predikátum indexelés predikátum kiterjedése predikátumszimbólum preferencia függetlenség
preferencia kényszer preferencia sorrend preferencia szemantika prefix
prior hipotézis prioritásos körülírás prioritásos végigsöprés probit eloszlás
probléma probléma állapottere probléma dekompozíció probléma inkrementális megfogalmazása
probléma megfogalmazása probléma megoldása probléma teljes-állapot megfogalmazása problémagenerátor
problémamegoldó ágens problématér leíró nyelv procedurális kibővítés procedurális kiegészítés
procedurális módszer Prodigy produkciós rendszer produkciós szabály
Progol Prolog Prolog Technológia Tételbizonyító (PTTP) Prospector
Proverb PRS pruning PSPACE-teljes
pszeudoél pszeudoinverz pszichológiai következtetés Puccini
PUMA Q-tanulás QA3 QALY szabványos minőségű életév
QLISP qualia Qubic rabló probléma
racionális ágens racionális cselekvés racionalitás radiális bázisfüggvényes hálózat (RBF)
XLS