Fogalmak

azonosságelmélet azonossági bizonytalanság B* keresés B-spline
B-spline függvény Backus–Naur-forma (BNF) bagging bal-rekurzív szabály
balsarok-elemző bang-bang szabályozás Baseball kérdésválaszoló rendszer bátorsági faktor
Baum–Welch-algoritmus Bayes becslés Bayes hálóstruktúrák tanulása Bayes-(bizonyosság, valószínűségi, okozati, tudás) háló
Bayes-osztályozó Bayes-paramétertanulás Bayes-szabály Bayes-tanulás
bayesi modellösszevonás Bayes–Nash-egyensúly bázisfüggvény bázisfüggvényes hálózat
bázisvonal beágyazott nyelvhasználat beavatkozó szerv Bécsi Kör
beépítés behaviorista mozgalom Belle program Bellman-egyenlet
Bellman-frissítés belső állapot belső következmény belső tulajdonság
belső-külső algoritmus bemenet-kimenet modell bemeneti rezolúció BenInq
bennfoglalás bennfoglalási háló beszédaktus (szólásaktus) beszédfelismerés
beszédhang beszédhang modell beszédmegértés beszédrész
beszélő beszélőazonosítás béta-eloszlás betűrejtvény
bigram modell billentés bináris döntési diagram (BDD) bináris kényszer
bináris rezolució biológiai naturalizmus biológiai neuron biometrikus azonosítás
bizonyítás bizonyítás-ellenőrző bizonyítékmegfordítás bizonyítékváltozó
bizonyosságfüggvény bizonyossági állapot bizonyossági tényező bizonyosságterjesztés módszer
bizonytalan azonosság bizonytalanság bizonytalanság melletti optimizmus biztonságosan feltárható állapottér
biztosítási prémium BKG ostáblaprogram Blackbox boldog görbe
Boltzmann eloszlás Boltzmann gép bolygójáró bonyolultságelmélet
XLS