Fogalmak

lekötési lista LeNet lentről felfelé elemzés lényegkiemelés
lépcsős aktivációs függvény 8 lépésváltás leszámítolási tényező leszámítolt additív jutalom
létrehozás, kommunikációs lépés leválasztás levélcsomópont Levenberg-Marquardt eljárás
levezetési fa Lex lexikai-funkcionális nyelvtan (LFG) lexikális többértelműség
lezárt osztály LIFE nyelv Lighthill-tanulmány lineáris Gauss eloszlás
lineáris interpoláción alapuló simítás lineáris kényszer lineáris MLP lineáris neuron
lineáris programozás lineáris regresszió lineáris rezolúció lineáris ridge regresszió
lineáris szeparálhatóság lineáris szeparátor lineáris tervkészítés Linguistic String Project
Linus Lipschitz index Lisp literál
Ljapunov függvény LMS algoritmus LMS/Newton algoritmus Loebner-díj
log likelihood Logic Theorist logicista hagyomány logika
logikai (Boole) véletlen változó logikai ágens logikai ekvivalencia logikai következtetés
logikai mindentudás logikai minimalizálás logikai mintavételezés logikai összekötőjel
logikai pozitivizmus logikai programozás Logistello program logisztikus aktivációs függvény
logisztikus függvény logit eloszlás lokális approximáció lokális keresés
lokális maximum lokális nyaláb keresés lokális tanulás lokálisan korlátos aktivációs függvény
lokálisan strukturált (ritka) lokalitás LPG tervkészítő LS becslés
LS-SVM LS-SVM regresszió LS2-SVM LSTD(?) algoritmus
Lunar rendszer lustaság MacHack 6 sakkprogram Mackey-Glass folyamat
madeline magasabb rendű logika magasabbrendű CMAC mágikus halmaz
XLS