Fogalmak

korpuszalapú nyelv megértés körülírás körutazási probléma köteg
kötegelt tanítás Kotok-McCarthy sakkprogram kötőszó kovarianciamátrix
követés következtetés Bayes-hálóban következtetés szempontjából ekvivalens következtetési keretprobléma
következtetési szabály követő állapot axióma követő mozgás Kowalski-forma
közbülső forma közlegelő tragédiája közömbösségi elv, Laplace-féle közös szándék
központi határeloszlás tétel köztes nyelv közvetlen hasznosságbecslés KPML generáló rendszer
kritikus útvonal módszer (CPM) KRK sakk végjátékra specializált gép Krypton kukucskálás
kulcs külső előfeltétel külső következmény külső tulajdonság
külsőség kumulatív tanulás küszöbfüggvény küszöbpont
kvadratikus dinamikus rendszer kvadratikus programozás kvadratikus programozás hatékony megoldása kvalifikációs (minősitési) probléma
kvalitatív Bayes-háló kvalitatív döntési modell kvalitatív fizika kvantálási tényező
kvantifikált term kvázi-logikai forma Lagrange függvény Lagrange multiplikátor
Lambert-féle felület láncszabály lassan lecsengő eloszlás láthatósági gráf
Lawaly LeanTaP lecsengő MCMC leértékelési tényező
legáltalánosabb egyesítés legjobban-korlátozott-változó heurisztika legjobbat-először keresés legkevésbé-korlátozó-érték heurisztika
legkevesebb fennmaradó érték heurisztika (MRV) legkisebb megkötés elve legkisebb megkötés elvű tanulás algoritmusa legközelebbi-szomszéd modell
legmeredekebb lejtő módszer legrövidebb leíró hossz legvalószínűbb állapot legvalószínűbb magyarázat
légvonalban mért távolság lehetőségelmélet lehetőségi axióma lehetővé teszi, koherenciareláció
lehetséges világok leíró elmélet leíró logika leíró logika konzisztenciavizsgálat
leíró logika osztályozás leíró logika részvizsgálat lekérdezés lekérdező nyelv
XLS