Fogalmak

Kijelentés egzisztenciális súlya kilógó adat kimerítő felosztás kínai szoba
kinematika kisbetű-nagybetű konverzió kiszámítható függvény kiterjesztéslemma
kiterjesztett interpretáció kiterjesztett Kalman-szűrő kiterjesztett nyelvtan kiterjesztett nyelvtanok generáló képessége
kiterjesztett véges automata (AFSM) KL-One klasszikus terv klasztercsomópont
klaszterezés klóz törzse koartikulációs hatás kockavilág
kockázatkereső ágens kockázatkerülő ágens kockázatsemleges ágens kognitív architektúra
kognitív pszichológia kognitív robotika kognitív tudomány koherenciareláció
kölcsönös kizárás kölcsönösen hasznosságfüggetlen (KHF) kölcsönösen preferenciálisan független (KPF) Kolmogorov-féle axióma
Kolmogorov-komplexitás kommunikáció kommutativitás kompetitív arány
komplex függvény komplexitás kompozíciós képesség kompozíciós szemantika
konfigurációs tér váza konfigurációs tér, szabad tér, foglalt tér konfliktushalmaz konfliktusvezérelt visszaugrás
konjugált gradiens eljárás konjugált gradiensek módszere konjugált prior konjunkció
konjunkt sorrendezés konjunktív lekérdezés konjunktív normál forma (CNF) konkurens cselekvés
konnekcionizmus konspirációs szám keresés konstansszimbólum konstruktív indukciós tanulás
kontúr konvenció konvolúció konzisztencia egyenlet
konzisztens becslés konzisztens heurisztika konzisztens hipotézis konzisztens terv
kooperatív környezet koordináció koordinációs játék korai leállítás
korlátos nemdeterminisztikusság korlátozott forrás fordítás Korlátozott Logikai Absztrakt Gép (CLAM) korlátozott logikai programozás CLP
korlátozott optimalitás (KO) korlátozott racionalitás környezet környezetérzékeny nyelvtan
környezetfüggetlen nyelvtan (CFG) környezetgenerátor környezeti történet környezetosztály
XLS