Fogalmak

kanonikus eloszlás kapcsolati bizonytalanság kapcsolati módszer karakterfüzér
Karush-Kuhn-Tucker elmélet Karush-Kuhn-Tucker feltételek kaszkádosított véges állapotú átalakító katafora
kategória kategorikus nyelvtan kauzális háló KDD Cup
kényszer leiró nyelv kényszeralapú általánosítás kényszerfeljegyzés kényszergráfja
kényszerhipergráf kényszerítés kényszerkielégítési probléma (CSP) kényszerlogikai-programozás
kényszerterjesztése képérzékelő képpont képszegmentálás
képzési szabály keresés keresés és végrehajtás összefésülés keresés összköltsége
keresési csomópont keresési fa keresési költség keresési stratégia
keresési tér elágazási tényezője Keresésről általánosan kereszt kiértékelés keresztentrópia hibafüggvény
keresztezés, genetikus algoritmus keresztkorreláció keresztvalidáció keret
keretaxióma keretprobléma kernel CMAC kernel függvény
kernel gép kernel mátrix kernel PCA kernel ridge regresszió
kernel trükk kernelesített algoritmus kernelmodell késleltető lánc
kétirányú keresés kétkamerás térbeli látás kétszemélyes játék kétujjas snóblijáték
keverési idő kevert eloszlás kevert Gauss eloszlás kevert stratégia
kezdőszimbólum kezelhetetlenség kézírás-felismerés kéz–szem gép
kialakuló, kibontakozó viselkedés Kids kiegészitő literál kiejtési modell
kielégíthetőség kielégíthetőség vizsgálata kielégítő döntéshozatal kiemelés
kiértékelés, koherenciareláció kiértékelő függvény kiértékelő mintakészlet kifejezés
kifejezésstruktúra kihasználás kiinduló állapot kijelentés
XLS