Fogalmak

induktív következtetés alapproblémája induktív logika induktív logikai programozás (ILP) induktív tanulás
inerciaszenzor infix információ nyereség információérték-elmélet
információgyűjtés információkeresés információkinyerés informált keresés
inkrementális tanulás integrálhatóság integritási kényszer intelligens ágens
intelligens tudásalapú rendszer intencionális állapot intencionalitás International Phonetic Alphabet (IPA)
interneten keresés probléma Interplan interpretáció invertált index
inverz játékelmélet inverz kapcsolat inverz kinematika inverz rezolúció
inverz vonzatreláció Ipem IPL listakezelő nyelv IPP gráftervező rendszer
irányításelmélet irányítható szabadságfok irányított körmentes gráf (DAG) irodalmi fordítás
irreleváns attribútum ISA-kapcsolat ISIS ismeretelméleti megállapítás
ismerethiány ismétléses tanító halmaz ismétlődő játék ISS nemzetközi úrállomás
ítéletkalkulus ítéletlogikai attitűd ítéletlogikai határozott klóz ítéletszimbólum
ITEP sakkprogram iteratívan kifejtő (IK) hegymászó keresés iterativan mélyülő A* (IMA*) iteratívan mélyülő keresés (IMK)
Itou IXTET Jacquard szövőszéke Japán Ötödik Generációs projekt
játék megoldása játékelmélet játékfa játékprobléma
jegykiválasztás jelenet jellemzőalapú objektumfelismerés jelölteltávolítási algoritmus
jeltudomány jobbra asszociáció jutalom jutalomalakítás
jutalomfüggvény jutalommátrix k-DF (döntési fa) k-DL (döntési lista)
k-konzisztencia K-közép eljárás k-közép klaszterezés k-legközelebbi szomszéd modell
Kaissa program kalah (játék) Kalman-erősítésmátrix Kalman-szúrő
XLS