Fogalmak

algoritmikus komplexitás Alice ALisp alkalmazható cselekvés
alkalmazkodó terv állandó időkülönbségű simítás állandó összegű játék állapot
állapot belekényszerítés állapot kifejtése állapotátmenet-függvény állapotátmenet-mátrix
állapotátmenet-modell állapotkorlátozás állapotmegkötés állapottér átmérője
állapottér útja állapottérfelszín állapotváltozós modell Almanac Game
ALPAC általános robot nyelv (GRL) általánosítás, koherenciareláció általánosított esemény
általánosított henger általánosított Modus Ponens általánosított neurális háló alul-határozott probléma
Alvey-jelentés Alvinn AM (Automated Mathematician) amőba
anafora analitikus általánosítás Analitikus Gép (Babbage) analitikus tanulás
analízis, kommunikációs lépés analógiás következtetés Analogy angol árverés
ANN vezérelt mozgás anti-Hebb tanulás anti-Oja szabály antonima
anyag kategória APEX háló approximációs képesség áramkörön alapuló ágens
Arisztotelész szillogisztika Arisztotelész tervkészítő alapgondolatai, De Motu Animalium árnyalás ARPAbet fonetikus ábécé
Asimo humanoid robot ASPEN Association for Computational Linguistics asszociatív memória
aszimptotikus elemzés aszimptotikus korlatozott optimalitas aszinkron eljárás iteráció aszinkron Hopfield hálózat
átírás átíró szabály átlagjutalom átmenetihiba modell
átmenetvalószínűség atomi mondat attribútumalapú rendszer, IE attribútumnyelvtan
áttűnés, morfolás Aura autoasszociatív feladat autoasszociatív háló
autoasszociatív tanítás Autoclass automatikus érzékelés automatikus összeszerelés
automatizált következtetés autonóm ágens autonóm tengeralattjáró (AUV) autótolatás
XLS