relevancia

Kapcsolódó fogalmak: 
relevanciaalapú tanulás (RAT)
Kapcsolódó fogalmak: 
irreleváns attribútum
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
19.4. Tanulás releváns információ alapján