paramétertanulás

Kapcsolódó könyvfejezetek: 
20.4. Példányalapú tanulás