#P problémaosztály

Kapcsolódó fogalmak: 
#P-nehéz
Kapcsolódó fogalmak: 
#P-teljes problémaosztály
Rövid szöveges bemutatás: 
A bonyolultságelmélet (complexity analysis) területe a problémákat elemzi. A problémák bonyolultságának két legfontosabb osztálya a P (polinom időben megoldható) és az NP (nemdeterminisztikus polinom idejű problémák). Ez a két osztály egy adott kérdés eldöntésére törekszik, tehát igen-nem választ adhat. Léteznek azonban NP-beli döntési problémáknak megfelelő számlálási problémák, melyek megoldásai egész számok. Ezeket a problémákat tartalmazza a #P osztály.