mágikus halmaz

Kapcsolódó fogalmak: 
elsőrendű logika
Kapcsolódó fogalmak: 
előrefelé láncolás
Kapcsolódó fogalmak: 
hátrafelé láncolás
Rövid szöveges bemutatás: 
A mágikus halmaz, egy olyan állítás halmaz mely segít korlátozni a következtetési algoritmust. Ugyanis a következtetés során sok irreleváns információt ki lehet következtetni melyek nagy mértékben lassítják a teljes rendszert, így ez mindenképpen kerülendő. A hátrafelé láncolásból kiindulva a rendszer kitalálhatja, melyek a releváns változókapcsolatok, tehát mely konkrét konstansok relevánsak a teljes következtetésben. Ezt az eredményt átadva az előrefelé láncolásnak, a folyamat csak a szabályok azon csoportjára fog koncentrálni melyben az adott konstans vagy változó valamilyen formában vagy kapcsolatban megtalálható. Tehát ez egy hibrid algoritmus az előre és a hátrafelé láncolás között.