Mackey-Glass folyamat

Rövid szöveges bemutatás: 
A Mackey-Glass kaotikus folyamatot a mellékelt ábrán lehet látni. Ez egy differenciálegyenlet, aminek az eredményét a Tau=17 helyettesítéssel, egy integrálással ás egy mintavételezéssel kaphatjuk meg. Ez egy olyan idősort ad eredményül ahol az idősor későbbi eredményei csakis a korábbi értékektől függnek, tehát a rendszer teljesen jósolható. A folyamatot alkalmazzák különböző modellezési kérdések vizsgálatára és mint bachmark tesztet.