logisztikus függvény

Kapcsolódó fogalmak: 
aktivációs függvény
Kapcsolódó fogalmak: 
küszöbfüggvény
Kapcsolódó fogalmak: 
mesterséges neurális hálózat
Kapcsolódó fogalmak: 
szigmoid aktivációs függvény
Rövid szöveges bemutatás: 
A logisztikus aktivációs függvény az aktivációs függvények közül a folytonos függvényeket képviseli. A szigmoid függvénycsalád egyik fajtája. A függvény monoton nő és telítődik. A telítődési határai a paraméter megválasztásától függenek, általában 0 és +1. Egyik legfontosabb előnye, hogy folytonos tehát mindenhol létezik a derivált értéke. A másik, hogy a bemenetre adott válasz két jól elkülöníthető csoportba osztható, tehát küszöbfüggvényként viselkedik. Aktivációs függvényként is épp ezért használható a mesterséges neuronhálókban. A függvény általános képe és képlete a mellékelt ábrán látható, az értelmezési tartománya a valós számok halmaza, értékkészlete a valós számok egy korlátos részhalmaza.