logikai programozás

Kapcsolódó fogalmak: 
logikai ágens
Kapcsolódó fogalmak: 
logikai következtetés
Kapcsolódó fogalmak: 
Prolog
Rövid szöveges bemutatás: 
A logikai programozás a logikai ágens szemléletét követi. Tehát adva van a rendszer tudásbázisa, mely tényekből és szabályhalmazokból áll. A rendszer logikai következtetést végez, annak érdekében, hogy a felvázolt problémára választ találjon a tudása segítségével. Ebben az esetben a rendszernek kérdéseket fogalmazhatunk meg. A rendszer a deklaratív szemléletmódot követi, tehát olyan problémákat tudunk megfogalmazni, amelyeknél azt adjuk meg, hogy milyen tulajdonságú eredményeket várunk. Ezek tehát következtető rendszerek. Ilyen program írására készül el például a Prolog nyelv.