logikai ágens

Kapcsolódó fogalmak: 
ágens
Rövid szöveges bemutatás: 
A logikai ágensek olyan ágensek, melyek logikai reprezentációk alapján működnek. Az ágensrendszer egy tudástárat valósít meg, melyben az információk, kijelentések és kapcsolatok logikai formalizmussal leírtak. Az ágens érzékelése és a tudásbázisa alapján képes új állításokat hozzáadni a tudásbázisához és bizonyíthatóan racionális következtetéseket levonni eddigi érzékelései alapján. Képes igazságkarbantartó műveletekre a tudásbázisában, tehát arra, hogy a tárolt információk és azoknak logikai reprezentációja mindig konzisztens maradjon a régebbi értékekkel. Tehát az ágens végez információ tárolást, érzékelést és következtetést mindezt formális logikai leírásokkal.