log likelihood

Rövid szöveges bemutatás: 
A log-likelihood, a likelihood függvény logaritmikus alakja. A likelihood becslést akkor alkalmazzuk, amikor egy vagy több paraméter értékét szeretnénk meghatározni, pusztán a mért értékek és a mérést terhelő zaj szempontjából. Ez bizonyíthatóan mindig lehetséges, ha ismerjük a zaj eloszlását és a paraméterekre valószínűségi változókként tekintünk, tehát értelmezhetjük a sűrűségfüggvényüket is. Az eljárás célja a valószínűséget maximalizálni, a mért értékek jósága szempontjából, tehát egy maximumot kell képeznünk. Ezt azonban sokszor komplexitásában kezelhető, ha vesszük az eredeti kifejezés logaritmusát, a log-likelihood-ot és ezt maximalizáljuk. A felírandó képletek a feladattól függőek.