LMS/Newton algoritmus

Kapcsolódó fogalmak: 
LMS algoritmus
Kapcsolódó fogalmak: 
Newton–Raphson-módszer
Rövid szöveges bemutatás: 
Az LMS/Newton algoritmus a feladattól függően vagy az LMS vagy Newton féle algoritmust használja. A kritériumfüggvény képletében mind a két algoritmus által meghatározott képlet összeillesztése szerepel, azonban egy paraméter súlyozhatjuk az egyes algoritmusok teljes részvételét a kritériumfüggvényben. Amennyiben ismert az autokorrelációs mátrix inverze akkor a Newton algoritmust érdemes használni, amennyiben nem akkor kell használni az LMS algoritmust. A kritériumfüggvény a mellékelt ábrán látható.