Lipschitz index

Kapcsolódó fogalmak: 
modell-fokszám
Kapcsolódó fogalmak: 
mesterséges neurális hálózat
Kapcsolódó fogalmak: 
NFIR modell
Kapcsolódó fogalmak: 
NARX modell
Kapcsolódó fogalmak: 
modell-fokszám meghatározása
Kapcsolódó fogalmak: 
regresszorvektor
Rövid szöveges bemutatás: 
A Lipschitz index a mesterséges neurális hálók különböző dinamikus modellosztályainak fokszámának becslésére használandó. Az NFIR és az NARX modellosztályok esetén lehet használni. Ez egy heurisztikus eljárás, ahol figyelembe kell venni a Lipschitz hányadost és a regresszorvektor dimenzióját és egy alkalmasan megválasztott pozitív egész számot, amely a tanítópontok számának valamilyen lineáris kombinációja. A hányadosok közül a szummázási folyamatban fokozatosan növekvő számút kell figyelembe venni. A mellékelt ábrán látható maga az index (Lq(n)) és a hányados (q) is.