lineáris neuron

Rövid szöveges bemutatás: 
A lineáris neuron egy speciális neuron. Ha lineáris neuronokat alkalmaznak a háló felépítéséhez, akkor a háló egésze lineárissá válik. Ez a módszer alkalmas arra, hogy feladatra specializált hálót lehessen létrehozni. A lineáris neuron felépítésében nem szerepel küszöbfüggvény. Az összegző függvény lineáris kimenete képezi a további rétegek bemenetét vagy magának a hálónak, neuronnak a kimenetét.