lineáris MLP

Kapcsolódó fogalmak: 
MLP felépítése
Kapcsolódó fogalmak: 
MLP tanítása
Kapcsolódó fogalmak: 
lineáris neuron
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
4.1. Az MLP felépítése
Rövid szöveges bemutatás: 
A lineáris MLP egy speciális MLP. A lineáris MLP-ben lineáris neuronokat alkalmaznak a háló felépítéséhez. Ez a módszer alkalmas arra, hogy feladatra specializált hálót lehessen létrehozni. Ekkor a háló felépítése a lineáris neuron felépítésének eltérésével egyezik meg, azaz nem szerepel küszöbfüggvény. Az összegző függvény lineáris kimenete képezi a további rétegek bemenetét vagy magának a hálónak a kimenetét.