lexikális többértelműség

Rövid szöveges bemutatás: 
A lexikális többértelműség a nyelvtani rendszerekben egy általánosan ismert fogalom. A világ legtöbb nyelvében a szavak nagy részének több jelentése van, ha nem is önállóan, de egy másik szóval együttes előfordulásban igen gyakran. Ez visszavezet arra a problémára amikor a feldolgozó egység, rengeteg lehetséges jelentését adja ki egy szónak vagy egy mondatnak, habár egy adott esetben csak egy adott jelentés releváns. Ezért nem elég szót magát vizsgálni hanem mindenképpen foglalkozni kell a környezetével is, hogy komplexebb képet kapjunk a kifejezésről. Ezért az ilyen rendszerek rendkívül számításigényesek. A többértelműséget lehet értelmezni mondatokon és szavakon is.