leszámítolási tényező

Kapcsolódó fogalmak: 
leszámítolt additív jutalom
Rövid szöveges bemutatás: 
A leszámítolási tényező, egy adott rendszer adott állapotának hasznosságának meghatározásához szükséges. Akkor kell alkalmazni, amikor a leszámítolt jutalmakat akarjuk meghatározni. Ekkor ugyanis egy időbeli preferenciát tudunk rendelni az állapotokhoz. Ha meg akarjuk határozni egy állapot hasznosságát, akkor tipikusan meg kell vizsgálnunk a vizsgált állapotból elérhető állapotok hasznosságát és így tovább. A leszámítolási tényező azt fejezi ki, hogy mekkora súllyal vegyük figyelembe egy későbbi állapot hasznosságát a vizsgált állapot hasznossága esetén. Értéke [0;1] tartományban mozog.