lehetőségi axióma

Kapcsolódó fogalmak: 
szituációkalkulus
Rövid szöveges bemutatás: 
A lehetőség axióma a szituáció kalkulus kifejezéséhez, leírásához használt egyik axióma a kettőből (a másik a hatásaxióma). A lehetőség axióma írja le, mikor van lehetőség egy cselekvés végrehajtására egy adott szituációban. A leírás ha, akkor szabályként jelenik meg. Ha teljesül az előfeltétel rész akkor végre lehet hajtani a cselekvést az adott szituációban. Például Fog(a, x) -> Lehet(Megy(a, z), s), ahol "s" jelöli az adott szituációt.