lehetőségelmélet

Kapcsolódó fogalmak: 
fuzzy logika
Kapcsolódó fogalmak: 
bizonytalanság
Rövid szöveges bemutatás: 
A lehetőség elméletet Zadeh dolgozta ki 1978-ban. A módszert a fuzzy logikában alkalmazzák a valószínűségekből eredő bizonytalanságok kezelésére. Ekkor már eltérünk a szigorúan vett fuzzy logikától és figyelembe vesszük a valószínűségeket is. Az elmélet feltételezi, hogy a döntéseinknél figyelembe vesszük mind a döntéshez kapcsolódó különböző valószínűségeket és hasznosságokat és ezek maximuma adja a megfelelő döntést. Ezzel ellentétben a valóságban a legtöbbször a valószínűségeket és a hasznosságokat eltorzítjuk esetleg nem is vesszük figyelembe.