kvalitatív fizika

Rövid szöveges bemutatás: 
A kvalitatív fizika tényszerűen fizikai folyamatokkal és objektumokkal foglalkozik csakúgy mint a "normális" fizikai tudományág. Csakhogy a kvalitatív megkötés ebben az esetben is hatást gyakorol a módszerre. A módszer megváltozik, annyiban, hogy most már nem a tárgyak precíz numerikus jellemzésére koncentrál, hanem az események egymásra hatásával. A tudományág 1975 körül kezd el kibontakozni. Mivel precíz matematikai leírást mellőz, így absztraktabb folyamatokat is lehet vele vizsgálni. Olyan dolgokat bizonyítottak vele, hogy aki tóba esik az elázik vagy egy zárt tér megtelik vízzel, ha a víz nem tud eltűnni onnan. Az érvelések és bizonyítások mégis helytállóak. Ilyen folyamatokon keresztül képesek valószínűleg a precíz matematikai leírásokat mellőzve a kisgyerekek egymásra pakolni a kockákat (anélkül, hogy az egymásra ható erők és a súlypontok problémájával foglalkoznának).