küszöbfüggvény

Rövid szöveges bemutatás: 
A küszöbfüggvény egy olyan függvény mely a bemenetek nagy részére két jól elkülöníthető választ adhat. Általában +1 és -1, esetleg +1 és 0. Ennek akkor van gyakorlati jelentősége amikor egy adott állapotról el akarjuk dönteni, hogy az mennyire használható számunkra. Ilyenkor meg tudjuk vizsgálni, ezeknek a függvényeknek a segítségével, hogyha egy adott érték felett van akkor elfogadjuk ha nem akkor pedig elutasítjuk. Például ilyen lehet az előjelfüggvény, mely a mellékelt képen látható vagy a logaritmikus függvény. Gyakorlati alkalmazásukra példa lehet, ha venni szeretnénk egy tejet és az ára több mint 500 egység akkor -1 ha kevesebb akkor pedig +1-et ad kimenetként a küszöbfüggvény. Az ilyen függvények tetszőlegesen eltolhatóak és gyakorlatban általában ilyen típusú osztályozásra alkalmazzák őket.