külső következmény

Kapcsolódó fogalmak: 
külső előfeltétel
Rövid szöveges bemutatás: 
Egy terv végrehajtása során általában szükséges definiálni egy célállapotot, amit ha elérünk, akkor a rendszer futása leáll. Ennek a célállapotnak az előfeltételei képzik a külső előfeltételeket. A célállapot előfeltételei megegyeznek a terv végrehajtása során keletkezett következményekkel, melyeket más cselekvés következménye nem negált. Gyakorlatilag a célállapot eléréséhez definiálunk előfeltételeket és a kereső algoritmus feladat, ehhez olyan tervet készítenie melynek végrehajtása során az előfeltételek következményekként előállnak.