közlegelő tragédiája

Kapcsolódó fogalmak: 
hasznosságfüggvény
Rövid szöveges bemutatás: 
A közlegelő tragédiája egy iskolapéldája a hasznosságfüggvények maximalizálásának. A példa tanulsága, hogy egy közösségben, attól függetlenül, hogy mindenki a saját hasznosságfüggvényét maximalizálja ez még nem jelenti azt, hogy az együttes globális hasznosságfüggvény is maximalizálódik. Mivel az ágensek cselekvései hatással vannak egymásra így ronthatják a globális hasznosságfüggvényt az egymásra hatás miatt. A példa az, hogy a város közepén van egy ingyenes közlegelő, melyen minden gazda legelteti az állatait. A legelő a túl használat miatt tönkremegy. Mondván senki sem hagyja abba a használatot mert más úgyis használná tovább és akkor is tönkremenne a legelő ha ő nem használná. Ez az analógia mondható el a levegőszennyezésről is.