környezetosztály

Kapcsolódó fogalmak: 
környezetgenerátor
Kapcsolódó fogalmak: 
objektumorientált programozás (OOP)
Rövid szöveges bemutatás: 
A környezet osztály egy definiált környezet főosztálya. Ennek vannak különböző alesetei, melyeket a szimulátor konkrétan megjelenít. A környezetosztályban nincsenek definiálva a különböző paraméterek pontos értékeik, így egy változtatható környezetet definiálunk. A tesztelésnél példányosítjuk az osztályt, majd jelenítjük meg a szimulátorban. Például egy környezetosztály lehet az amikor egy vásárló ágensnél definiálunk egy boltot, de a boltba a keresett árú konkrét helyét és árát változtatható paraméterként adjuk meg. A környezetosztályt úgy kell elképzelni mint az objektumorientált programozásnál az osztályokat és azok példányait.