környezetgenerátor

Kapcsolódó fogalmak: 
ágens
Kapcsolódó fogalmak: 
környezetosztály
Rövid szöveges bemutatás: 
A környezetgenerátor fogalom jelentése megegyezik az elnevezésével. Tegyük fel, hogy adott egy rendszer melyben különböző környezet típusok és azoknak különböző altípusai vannak megvalósítva. Ilyen rendszer egy valós szükséget elégítik ki a különböző ágensek tesztelésére. Tehát a generátor maga ebből a megvalósítási halmazból választ ki folyamatosan újabb és újabb környezet típusokat és hozzá tartozó altípusokat a tesztelésre. A rendszer autonóm működése biztosítja a beavatkozás nélküli tesztelést így a gyorsabb végrehajtást. Például ha egy járó robot tesztelése a cél, akkor a környezetgenerátor automatikusan futtatja a robot tesztjét lakó és erdős környezetben vagy éppen az utcán. Illetve a lakó környezeten belül az emeletes házban vagy kisszobában, stb...