környezetérzékeny nyelvtan

Kapcsolódó fogalmak: 
generálóképesség
Rövid szöveges bemutatás: 
A nyelvtani formalizmusok mindegyike rendelkezik egy generálóképességgel, mely megadja, hogy milyen komplexitású nyelvtant tudunk leírni a segítségükkel. Ezek a nyelvtani formalizmusok hierarchiába szervezhetőek, tehát egy osztály minden olyan nyelvtant ki tud fejezni, melyet egy nála gyengébb osztály is kitud és még néhány nyelvtant. Ebben a hierarchiában a környezetérzékeny nyelvtan a második szinten áll. A nyelvtani leírásban az A -> B formalizmust kell követni. A környezetérzékeny nyelvtanok egyetlen szabálya, hogy a jobboldalon annyi szimbólum kell, hogy álljon amennyi a baloldalon is. Azért környezetérzékeny, mert ha adott egy A B C -> A V C szabály, akkor a B szimbólum átkonvertálható egy V típusú szimbólummá, ha azt megelőzi egy A és követi egy C szimbólum, ezt jelenti a környezetérzékeny jelző. Ezzel a nyelvtani típussal leírhatunk szekvenciális sorrendjét a nyelvtan részeinek (mondjuk A típust két darab B típusúnak).