konkurens cselekvés

Kapcsolódó fogalmak: 
együttes cselekvés
Kapcsolódó fogalmak: 
együttes terv
Rövid szöveges bemutatás: 
A konkurens cselekvés fogalomnak többágenses, több végrehajtós környezetben van jelentősége. A konkurens szó magyar megfelelője a párhuzamos kifejezés. Tehát akkor használhatjuk a kifejezést amikor több végrehajtó egység egymással párhuzamosan működik, hajt végre cselekvéseket. Konkurens cselekvéses környezetnek nevezhetünk minden olyat, ahol egyszerre több szereplő is egyszerre hajt végre cselekvéseket. Ilyen minden csapatjátok például. De a ciklikus játékokat nem tekinthetjük ilyennek, mert ott egyszerre csak egy ember hajt végre cselekvést, például a táblajátékok (sakk).