konfigurációs tér váza

Kapcsolódó fogalmak: 
szkeletonizálás
Rövid szöveges bemutatás: 
A konfigurációs tér a robotmozgások leírására használható. A robotmozgások a munkatérben történnek, ahol megtalálható a célobjektum is vagy a célkoordináták. Ebben a térben a reprezentáció Descartes koordinátákkal történik. Azonban ebben bonyolult számos számítást elvégezni ezért szokták meghatározni a konfigurációs teret, ahol a kifejezőeszköz a szögekkel történik. A robot tudja mozgatni a testrészeit és ezek a testrészek általában valamilyen merevítéssel vannak összekötve, így a megadott szögekkel is jól leírható a robot állapota és célja. A tér váz egy további egyszerűsítés, ahol a robot szabad terét (tehát ahová a robot el tud érni, ahol nincs akadály) írják le egydimenziós térben. Ezek a típusú feladatok a szkeletonizálás témaköréhez tartoznak.