kompozíciós képesség

Rövid szöveges bemutatás: 
A kompozíciós képesség azt jelenti, hogy egy komplex kifejezés jelentése, mely több részkifejezésből áll, a részkifejezések jelentésének együttesétől függ. Tehát adott egy komplex kifejezés, melyben a részkifejezések valamilyen logikai kapcsolatban (és, vagy, stb..) állnak. Akkor a teljes kifejezés jelentése függ az egyes kifejezések jelentésétől. Pontosabban az egyes kifejezések jelentésének logikai kapcsolatától. Tehát az egyes részkifejezéseket milyen logikai kapcsolatban állnak és ezek milyen hatást gyakorolnak a részkifejezésekre. Például egy állapot leírása: A és B, akkor az állapotra mind az A állítás mind a B állítás teljesül.