komplex függvény

Kapcsolódó fogalmak: 
elsőrendű logika
Rövid szöveges bemutatás: 
A komplex függvényeket a könyv az elsőrendű logikánál emeli ki, bár a komplex jelző utalhat a függvény végrehajtási idejére is. Azonban az elsőrendű logikában a komplex jelző olyan értelmezést ad, hogy a függvény visszatérési értéke egy komplex objektum, illetve annak egy konkrét példánya. Tehát a visszatérési értéke nem egy konkrét szám vagy, hogy igaz vagy hamis. Hanem egy másik objektummal tér vissza. Például Iskolája(Albérlője(Katalin)), egy iskola típussal tér vissza. A komplex függvények egymásba ágyazhatóak, ha egy függvény visszatérési objektuma lehet a másik függvény bemeneti objektuma.