kimerítő felosztás

Rövid szöveges bemutatás: 
A kimerítő felosztás technikája a "nyers erőt" alkalmazza. Célja a lehetséges állapothalmaz felsorolása. Erre azért van szükség, hogy egyértelműen lehessen jelezni, hogyha például két állapot van: a1 és a2. És valami nincs az a1-ben akkor következésképpen muszáj az a2-ben lennie, mert nem létezik más állapot. Tehát kimerítően felsorolja a lehetséges állapotokat, kategóriákat (feladattól függően). Fontos megjegyezni, hogy a kimerítő felsorolás nem tartalmazza a kölcsönös kizárást. Tehát elképzelhető, hogy valamire egyszerre igaz két állapot vagy kategória. Csak azt közli, hogy a felsoroltakon kívül nem létezik további állapot vagy kategória.