kiemelés

Rövid szöveges bemutatás: 
A kiemelés általánosságban azt jelenti, hogy valamit megpróbálunk kiemelni az általánosságból, megpróbáljuk valamilyen módon megkülönböztetni azt. Az informatikán belül a logikai leírásoknál találkozhatunk ilyen kiemelésekkel. Vannak általános leíró formáink, ezeket általában az egzisztenciális és univerziális kvantorokkal tesszük meg. A kiemelés hatására ezeknek a leírásoknak vesszük a konkrét elemeit, tehát egy konkrét esettel helyettesítjük az általános leírást. Például, ha Minden x, y, Repül(x) és Gyors(x) és Eltalál(x,y) -> Fáj(y). Ebben konkrétan behelyettesíthetjük, kiemelhetjük azt, ha Repül(kő) és Gyors(kő) és Eltalál(kő,Tamás) -> Fáj(Tamás).