kielégítő döntéshozatal

Rövid szöveges bemutatás: 
Herbert Simon 1978-ban Nobel-díjat kapott ezért a fogalomért. A fogalom egy döntési mechanizmust fejez ki. Azt próbálja leírni (és sikerül is neki), hogy mi, emberek milyen preferenciák és mérlegelés után hozzuk meg a döntéseinket és, hogy azok mennyire jók. Azt mondja ki, hogy az emberek az "elegendően jó" döntéseket választják. Tehát nem optimalizálják a választásukat, hanem megelégszenek azokkal melyek a minimum követelményeket teljesítik. Ez feltehető a korlátozott racionalitásnak is, hogy egyszerre nem ismerünk és nem is ismerhetünk minden tényezőt így elviekben is lehetetlen meghozni az optimális döntést. De általánosságban igaz, hogy megelégszünk egy "kisebb jóval", mint, hogy az elérhető maximálisig tanakodjunk.