kezdőszimbólum

Kapcsolódó fogalmak: 
nem záró szimbólum
Rövid szöveges bemutatás: 
A kezdőszimbólum a nyelvtani kategorizálás egyik eszköze. Segítségével képesek lehetünk a komplex nyelvtani szerkezeteket egy absztraktabb szinten kezelni. Például a szavak szekvenciája egy mondatot képez. De ilyen lehet egy komplex matematikai leírás, amit kifejezésnek nevezünk. Természetesen a szabályozott szintaktika és szemantika itt is szükséges, de jellemzően alacsonyabb szinten történik inkább. A kezdőszimbólumok nem záró szimbólumok.