kétirányú keresés

Rövid szöveges bemutatás: 
A kétirányú keresés ötlete a processzorok fejlődésével vált lehetségessé. Az ötlet az, hogyha ismerjük a kiindulási és célállapotot akkor mind a két irányba el tudjuk indítani egyszerre a keresést és ezek futhatnak párhuzamosan. Tehát a kiinduló állapotból a célállapot felé és a célállapotból a kiinduló állapot felé. Ilyenkor a legfontosabb szempont, hogy előre ismerhessük a minden csomópontban végrehajtható cselekvéseket, így a célállapotból induló keresést is végre tudjuk hajtani, ha a cselekvést meg nem történté tesszük. A keresés addig tart amíg a két keresés nem találkozik egymással.